Press konferencija povodom završetka Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”

Dana 26.10.2016. godine održana je završna press konferencija povodom uspješnog okončanja Projekta “Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru” koji je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine  Norveške. Vrijednost projekta je 2 600 000 NOK tj. 260 000 EUR.

Zaštita životne sredine, uključujući i morsku, ima danas poseban značaj i jedan je od glavnih problema globalnog karaktera. Ubrzani razvoj nautičkog i kruzer turizma u Crnoj  Gori, povećava i rizik od različitih  vrsta incidenata  na moru.

Crna Gora je uspostavila pravni i institucionalni okvir i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata definisala sistem reagovanja u slučaju izlivanja ulja te ulogu i odgovornost  nadležnih organa i institucija.

Cilj Projekta je bio da doprinese jačanju stručnih i tehničkih kapaciteta važnih činilaca u implementaciji Nacionalnog plana za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata. Na taj način smanjio se rizik od mogućeg širenja zagađenja uzrokovanog incidentom.

Nosilac Projekta je Centar za ekotoksikološka ispitivanja D.O.O. – CETI. CETI je sproveo sve nabavke, organizovao obuke ostalih institucija za uzorkovanje u saradnji sa partnerima na projektu, organozovao obuke u referentnom centru u EU i koordinisao sve planirane aktivnosti predviđene Projektom.

Partneri u Projektu su bili:

  • Uprava pomorske sigurnosti i Lučke kapetanije Bar i Kotor – Ministarstvo  saobraćaja i pomorstva;
  • Odjeljenje granične bezbijednosti pomorske policije – Uprava Policije – Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U realizaciji Projekta  bili su uključeni i Mornarica Vojske Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine.

U okviru ovog projekta nabavljenja je oprema za laboratorijska ispitivanja frakcije nafte i ostalih hemijskih agenasa, standardni referentni materijal i hemikalije, oprema za uzorkovanje i analize na terenu kao i disperzanti  (tečne mješavine agensa koji djeluju na površini kod jednog ili više organskih rastvora i koji su posebno formulisani za podspješivanje prirodne disperzije ulja u vodenom stubu putem smanjivanja  međupovršinske napetosti između ulja i vode).

U cilju jačanja stručnih kapaciteta nadležnih institucija organizovana je radionica za učesnike projekta u referentnom centru u EU (Velika Britanija). Takođe CETI je realizovao trening/obuku u Lučkoj kapetaniji Kotor povodom prezentacije terenske opreme – opreme za uzorkovanje i mjerenje zagađenja i obuke za upravljanje istom.

Glavni rezultati projekta su bolja stručna i tehnička osposobljenost institucija u Crnoj Gori za intervencije u slučaju zagađena mora naftnim derivatima i što je posebno značajno osnažena međuinstitucionalna saradnja.

Izvršna direktorica Nada Medenica se zahvalila donatoru, Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške na razumijevanju  potreba Crne Gore i njenih  institucija u rješavanju  problema u oblasti životne sredine i po drugi put ukazanom povjerenju Centru za ekotoksikološka ispitivanja. Takođe je izrazila zahvalnost partnerima na kvalitetnoj saradnji i uspješno realizovanim aktivnostima projekta sa željom da projekat bude osnova za buduće projekte i dalju saradnju u oblasti zaštite mora od zagadjenja.

 

Dodijeljen sertifikat Excellent SME

Centru za ekotoksikološka ispitivanja dodijeljen je Excellent SME sertifikat. Sertifikat dodjeljuje Privredna komora CG, u saradnji sa bonitetnom kompanijom Coface, za poslovne rezultate i poslovnu odličnost malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izvještaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.

Privredna komora Crne Gore je odlučila da pomoću isprobane internet tehnologije SafeSigned™ pozove sva dobra crnogorska mala i srednja preduzeća da se prijave za ovaj sertifikat, i tako pomogne u izgradnji kvaliteta ovih preduzeća na globalnom tržištu.

U toku je projekat povezivanja nosilaca sertifikata Excellent SME koji je u završnoj fazi gde će biti omogućena saradnja sa najboljim kompanijama iz regiona (Slovenija, Makedonija, Rumunija, Italija) kao i Velike Britanije koje su takođe nosioci sertifikata Excellent SME.

Verifikovani Sertifikat možete pogledati na ovom linku.

stdcert-page-001

Posjeta predstavnika ETF-a

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin posjete predstavnika Elektrotehničkog fakulteta (ETF), Univerziteta Crne Gore. Predstavnici ETF-a, predvođeni dekanom Zoranom Veljovićem posjetili su CETI povodom početka saradnje na naučno-istraživačkom projektu: “Centar izvrsnosti u bioinformatici – BIO-ICT”, čiji je nosilac ETF.

Gosti su upoznati sa djelatnostima CETI-ja, a razgovarano je o budućim aktivnostima na pomenutom projektu. Oni su takođe obišli Laboratoriju, gdje su imali priliku da se upoznaju sa analizama koje se obavljaju, a predstavljena im je i moderna oprema koju Laboratorija posjeduje.

Dogovorene su buduće zajedničke aktivnosti na projektu.

IMG_20161003_155449

H

Ekspertska posjeta predstavnika GIZ

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin ekspertske posjete GIZ, u okviru projekta CSBL koji se tiče očuvanja biodiverziteta Skadarskog jezera. U posjeti su bili g-din Nicolaus Fleischmann, ekspert za prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama, sedimenti i bioti Skadarskog jezera i Jelena Peruničić, projekt menadžer.

Ekspert GIZ-a, g-din Nicolaus Fleischmann je u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori sa ciljem da se sastane sa svim akreditovanim laboratorijama, kako bi sagledao njihove kapacitete i sa svim institucijama i pojedincima koji su do sada radili istraživanja prioritetnih hazardnih supstanci u površinskim vodama, sedimentu i / ili bioti Skadarskog jezera.

Gospodin Fleischmann je upoznat sa djelatnostima CETI-ja, kao i sa svim istraživanjima površinskih voda i sedimentu koje je radio CETI. On je takođe posjetio Laboratoriju i izrazio veoma pozitivno mišljenje u vezi stručnih i tehničkih kapaciteta koje posjeduje CETI.

Dogovoreno je da CETI ustupi GIZ-u sve dosadašnje rezultate istraživanja površinskih voda i sedimenta koji mogu biti od koristi u ovom projektu.