Završna radionica projekta CAPS2

Završna radionica projekta “CAPS2 – Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana” (2nd. Ord./0216), sufinansiranog od strane Evropske Unije pod Programom IPA jadranske preko granične saradnje, održana je u hotelu Splendid, Bečići 21. juna 2016. godine.

Tema radionice je bila „Bezbjednost i nadzor u sektoru akvakulture: rezultati i planovi”, a cilj je bio da predstavi aktivnosti i rezultate projekta zainteresovanim stranama iz Crne Gore, kao i da podstakne ideje o budućim inicijativama saradnje između svih zainteresovanih u ovom sektoru.

Značajnu ulogu kako u radionici tako i u samom projektu imao je Centar za ekotoksikološka ispitivanja, ispred kojeg je direktorica Laboratorije Danijela Šuković predstavila glavne aktivnosti projekta kao i rezultate laboratorijskih ispitivanja sprovedenih u toku projekta. Na osnovu rezultata ispitivanja će se izvršiti načelno razvrstavanje proizvodnog područja u kategorije u Bokokotorskom zalivu.

Organizator radionice je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Takođe izlaganje su imali predstavnici Specijalističke veterinarske laboratorije i Instituta za biologiju mora kao i Hrvatskog veterinarskog instituta Split.

Prisustvovali su i proizvođači iz sektora akvakulture koji su iznijeli svoje komentare, primjedbe i sugestije sa ciljem poboljšanja svojih kapaciteta u budućnosti. Istaknuto je da treba nastaviti podsticanje dijaloga među nadležnim službama i proizvodjačima u ciju zajedničkog definisanja potreba i mogućnosti za unapređenje bezbjednosti sektora akvakulture.

DSCF0883cap 2 - 1 caps 2 - 2 caps 2 - 3

Posjeta predstavnika Španskog zavoda za standardizaciju – AENOR

Centar za ekotoksikološka ispitivanja bio je domaćin radne posjete predstavnika Španskog zavoda za standardizaciju – AENOR na čelu sa direktorom internacionalne kooperacije gospodinom Havierom Ledesmom.

AENOR je najvažnije tijelo za standardizaciju i sertifikaciju u Španiji i bavi se poboljšanjem kvaliteta i konkurentnosti kompanija kao i njihovih proizvoda i usluga, kroz pružanje treninga i testiranja. Posjeduju dvije laboratorije u Španiji.

Gosti su imali prilike da se upoznaju sa djelatnostima CETI, sertifikatima koje posjeduje, a razgovarano je o mogućnosti za saradnju između CETI i AENORa.

Takođe je bilo riječi o situaciji na tržištu, konkurenciji i aktivnostima koje CETI preduzima kako bi bili održivi i ostvarili pozitivan poslovni rezultat.

 

aenor 2