Uspješno obavljena reakreditacija Centra za ekotoksikološka ispitivanja

Centar za ekotoksikološka ispitivanja je uspješno obavio reakreditaciju i tako potvrdio još jednom kompetentnost u svim oblastima istraživanja u kojima je ovlašćen.

Sertifikat o akreditaciji možete pogledati na ovom linku.

Finalna konferencija projekta CAPS2

Finalna konferencija projekta “CAPS2 – Jačanje centara za proizvodnju akvakulture i nadzor bezbjednosti u prekograničnim zemljama Jadrana” (2nd. Ord./0216), sufinansiranog od strane Evropske Unije pod Programom IPA jadranske preko granične saradnje, održana je u Splitu 5. maja 2016. godine.

Ovaj EU projekat , koji je započet u oktobru 2012. godine a završava se 30 juna 2016. godine, ima za cilj da doprinese poboljšanju bezbjednosti i nadzora proizvoda akvakulture u Jadranu, kroz sprovođenje raznih komponenti: trening laboratorija, partnera koji učestvuju u projektu, za različite dijagnostičke metode prilikom detekcije hemijskih i mikrobioloških zagađivača, biotoksina i virusa prema EU legislativi.  Takođe i nabavka specifične dijagnostičke opreme i alata, aplikacija GIS sistema i planova za nadgledanje i analizu rizika.

Partneri projekta koji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije i Crne Gore, sarađuju kako bi postigli glavni cilj, a to je usklađivanje dijagnostičkih strategija, planiranje i nadzorni alati i analiza rizika u sektoru akvakulture.

Predstavnici partnerskih institucija, uključujući Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, sastali su se u Splitu na finalnoj konferenciji CAPS2 projekta sa ciljem da prezentuju i razmotre projektne aktivnosti i rezultate, kao i da podstaknu dijalog između partnera i drugih učesnika u sektoru sa pogledom na buduće potencijalne prilike za saradnju u Jadranskom regionu.

3

Posjeta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Dana 28.04.2016. izvršen je inspekcijski nadzor Centra za ekotoksikološka ispitivanja od strane inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Provjereni su objekti CETI (laboratorije), Skladište za nisko i srednje radioaktivni otpad, kao i sva relevantna dokumentacija.