CETI i CRBC –potpisali Sporazum o poslovnoj i tehničkoj saradnji 18.septembra 2015.

„Centar za ekotoksikološka ispitivanja – Podgorica“, izvršni direktor Nada Medenica i “China Road And Bridge Corporation  Montenegro Branch”, izvršni direktor Gao Liang , potpisali su Sporazum sa ciljem da se kreiraju najbolji uslovi za saradnju u budućnosti, a u skladu sa relevantnom regulativom, dobrom poslovnom praksom, poslovnom etikom, na način i pod uslovima definisanim Sporazumom. Sve aktivnosti će biti realizovane u skladu sa zahtjevima nacionalne i evropske regulative.

Ovaj  Sporazum je osnova za buduću saradnju i ugovaranje poslova u oblasti  analiza segmenata  životne sredine, otpada, razmjene znanja i iskustava u oblastima saradnje. Saradnja će se realizovati  obostranim angažovanjem određenih profila naučnih i stručnih kadrova, kao i resursa.

Radionica 5.-11. Septembar, Velika Britanija- Upoznavanje sa disperzantima, u okviru Projekta” Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru“ ( Projekat finansira Kraljevina Norveška – Ministarstvo inostranih poslova)

Kao  koordinator Projekta CETI je organizovao radionicu u saradnji sa Lamor korporacijom, u Velikoj  Britaniji, sa ciljem da se predstavnici regulatornih i implementacionih agencija u Crnoj  Gori, upoznaju sa upotrebom disperzanata i osposobe za upotrebu disperzanata kao jednog od odgovora na izlivananje nafte.

Učesnici Radionice bili su predstavnici CETI, Agencije za zaštitu životne sredine Uprave pomorske sigurnosti, Lučke kapetanije Kotor, Lučke kapetanije Bar, Mornarice Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova– Granična pomorska policija.

Vlada Velike Britanije je prepoznala, u slučaju većeg izlivanja nafte, kao primarnu strategiju  primenu disperzanata. Osnovna operema za odgovor na izlivanje nafte Globalne naftne industrije se nalazi u Sautemptonu, gdje se nalaze “stokovi” disperzanata  dok su  institucije  za regulaciju i  savjetovanje za  slučaj upotrebe disperzanata locirane u Londonu.

Radionica je organizovana od strane Lamor Korporacije, čiji predstavnici imaju iskustva u ovoj oblasti i koji su akreditovani od strane Instituta za nautiku, u ime Maritime and Coastguard Agency  UK za MCA, IMO i  DECC treninge u svim oblastima odgovora na izlivanje nafte i ulja. Program radionice sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.

Smjernice za dobru praksu upotrebe disperzanata prezentirali su eksperti International Petroleum Industry Environmental and Conservation Asociation.

Praktična iskustva u upotrebi stvarnih incidenata prezentovali su eksperti iz International Tankers Owners Pollution Federation.

Praktična obuka, posjeta oblasti Sautemptona i prezenatcija eksperata Maritime and Coastguard Agency UK, bila je dobra prilika za crnogorski tim da vidi kako je uspostavljena i kako funkcioniše britanksa politika upotrebe disperzanata. Oraginizovana je i posjeta najvećoj industriji i  lageru disperzanata kao i proizvođaču disperzanata .

Učesnici radionice upoznati su sa tipovima disperzanata, izborom opreme kao i sa značajem i sadržajem  analize uticaja i benefita u slučaju  upotrebe disperzanata.

Radionica će doprinijeti jačanju profesionalnih i tehničkih kapaciteta crnogorskih institucija i jačanju  među institucionalne saradnje .

Foto galerija:

Svečana dodjela sertifikata za entitetski kod – NATO Commercial and Government Entity Code

02.07.2015.

Centru za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) dodijeljen je NCAGE kod marta tekuće godine.

Delegacija Centra za materijalni menadžment Ministarstva odbrane Albanije boravila je  u posjeti Direkciji za standardizaciju i kodifikaciju Ministarstva odbrane Crne Gore, pa je ta prilika iskorišćena i za radnu posjetu CETI-ju i svečanu dodjelu sertifikata. Načelnik Direkcije pukovnik dr Marinko Aleksić je direktorici Centra Nadi Medenici, u ime ministra odbrane, uručio sertifkat o dodijeljenom kompanijskom kodu NCAGE.

Direktorica Centra Nada Medenica, sa svojim timom, predstavila je kapacitete i reference Centra i istakla dosadašnju uspješnu saradnju sa Ministarstvom odbrane i pozitivne rezultate u poslovima vezanim za oblast vanrednih situacija. Gosti iz Albanije su pokazali veliki interes za saradnju njihovih hemijskih laboratorija u MO Albanije sa CETI-jem. Pukovnik dr Marinko Aleksić je pripadnicima Centra prezentovao mogućnosti koje pruža prisustvo kompanija u bazi podataka NATO kodifikacionog sistema.

Direktorka Centra je istakla da je ovaj sertifikat još jedan u nizu koje CETI ima i da je to sve dokaz ispunjavanja visokih standarda koji se zahtijevaju u ovoj oblasti, kako u civilnim poslovima, tako i poslovima vezanim za oblast odbrane.

 

Regulativa i praksa u oblasti mjerenja emisija iz stacionaranih izvora

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizovali su 29.06.2015.godine okrugli sto na temu „Regulativa i praksa u oblasti mjerenja emisija iz stacionarnih izvora”. Suorganizator okruglog stola bio je Centar za ekotoksikološka ispitivnja- jedina akreditovana laboratorija za mjerenje emisije u Crnoj Gori. Direktorica laboratorije Danijela Šuković prezentirala je: Iskustva CETI u mjerenju emisije u Crnoj Gori.

Više:  http://www.privrednakomora.me/saopstenja/regulativa-i-praksa-u-oblasti-mjerenja-emisija-iz-stacionarnih-izvora

NATO kodifikacija za CETI

CETI dobio NATO kod:

Dobijanjem NCAGE entiteskog koda CETI se pridružio kompanijama iz Crne Gore koje imaju šansu za povezivanje sa potencijalnim klijentima iz zemalja korisnica NATO MASTER katolaga.

25.06.2015. godine – Okrugli sto u Privrednoj komori Crne Gore- NATO kod-šansa za profit.
http://www.privrednakomora.me/saopstenja/nato-kod-sansa-za-profit

Press konferencija dana 24.04.2015. godine

Press release

Screen Shot 2015-05-13 at 08.21.12

Download PDF

Posjeta predstavnika Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u vezi projekata podržanih od strane Kraljevine Norveške koji su završeni ili su u toku implementacije

Predstavljeno su aktivnosti na Projektu „Jačanje kapaciteta za implementaciju monitoringa emisije polutanata iz stacionarnih izvora zagađenja”(vrijednost projekta 86 965€), koji je uspješno završen. Gđa. Jannica Bain i gđa. Camilla Rossaak upoznate su sa ciljevima, planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima Projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore za slučajeve incidenata na moru”, čija je implementacija u toku.

U toku posjete gošće su na licu mjesta upoznate sa interlaboratorijskim mjerenjima u pogonu energana u AD „Plantaže”-Podgorica(CETI i Institut za bezbednost, kvalitet i zaštitu životne sredine i zdravlja 27. januar Niš).

Dobrovoljno doniranje krvi

Centar  za  ekotoksikološka ispitivanja doo – CETI i Zavod za transfuziju krvi iz Podgorice organizovali  su  danas akciju doniranja krvi.

U prostorijama CETI od 8-11 časova prikupljeno je dvadesetdvije (22) jedinice dragocjene tečnosti.

Dajući  krv sa namjerom  da se pomogne  onima kojima može biti  potrebna i da uvijek ima dovoljno krvi za sve čije zdravlje zavisi od nje, zaposleni u CETI žele da svojim primjerom motivišu građane da podrže i budu učesnici u akcijama dobrovoljnog davanja krvi jer doniranje krvi je pokazatelj humanosti i društvene odgovornosti.

Projekat upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, ukljucujuci radioaktivne gromobrane – IPA 2009

Za sve koji zele detaljnije informacije o projektu u kome je uspjesno ucestvovao CETI, a tice se uklanjanja i skladistenja radioaktivnih gromobrana u Crnoj Gori, obezbijedili smo download brosure : Projekat upravljanje zatvorenim radioaktivnim izvorima, ukljucujuci radioaktivne gromobrane – IPA 2009

Read more

Pohvale za projekat

Crna Gora je dobila pohvale za uspjesno obavljen posao uklanjanja i skladistenja istrosenih radioaktivnih izvora

Read more