Seminar u oblasti otkrivanja izvora zračenja na granici

U Podgorici je od 20 do 21 oktobra u organizaciji EXBS (Export Control and Related Border Security) Programa Vlade SAD i Centra za ekotoksikološka ispitivanja, održan je seminar na temu- način odgovora i reagovanja na detekciju izvora zračenja na granici. Seminaru su prisustvovali predstavnici carine, granične policije i nacionalnih institucija koje su odgovorne za reagovanje u slučaju otkrivanja izvora zračenja iz  Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore.

 

Read more

Posjeta Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova

U periodu od 15 do 18 septembra 2014. godine, delegacija D.O.O. Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, boravila je u posjeti Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost Kosova. Pokrovitelj i organizator posjete je bio EXBS (Export Control and Related Border Security) Program Vlade SAD.

Read more