Konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju

58. generalna konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Austrija

U periodu 23-24 septembar 2014. u sklopu održavanja 58. generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, Austrija, održan je Naučni forum: Radioaktivni otpad: Suočavanje sa izazovima – Nauka i tehnologija za sigurno i održivio rješenje.

Read more