PUTNI NALOZI

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/2020 i 38/2020) u ovom dijelu možete pronaći putne naloge za vozila Centra za ekotoksikološka ispitivanja.

Projekat “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement”

CETI je nosioc granta, koji je dodijelilo Ministarstvo nauke, za inovativni projekat SPELTEX (Ekstrakt Triticum spelta L. kao dodatak ishrani – SPELTEX). Projekat ima za cilj povezivanje starih znanja o blagodetima autohtonog drevnog zrna spelte sa nutritivnim potrebama čovjeka modernog doba, uz mogućnost značajnih komercijalnih efekata lokalno i šire. Ukupna vrijednost projekta je 157.153,14 eura.

Realizacija aktivnosti u okviru inovativnog projekta “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement” otpočele su prema planu 01.02.2020. godine.

U okviru prve faze projekta u toku su aktivnosti na izradi Studije finansijske analize opravdanosti projekta proizvodnje ekstrakta iz mlade speltine trave. Do sad su realizovani sljedeći segmenti Studije:

  • identifikovani su osnovni ciljevi investiranja u predmetnu proizvodnju, te sagledani ekonomski uticaji izbora mikrolokacije, te uticaj na razvoj lokalnog tržišta i šire.
  • U toku je izrada analiza relevantnih tržišnih aspekata

U cilju promocije projekta urađen je i Ministarstvu proslijeđen poster za vizuelni identitet projekta, kao i kratka informacija o ciljevima projekta, partnerima, ključnim očekivanim rezultatima, budućim očekivanjima i sl.

Po prvi put u Crnoj Gori – Program monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće

Na osnovu Ugovora potpisanim sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, kao jedina ovlašćena i akreditovana laboratorija na teritoriji Crne Gore za analizu radioaktivnih supstanci u vodi za piće, je počeo realizaciju Programa monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Ovo je prvi Program monitoringa radioaktivnosti u vodi za piće kojim su obuhvaćene 21 opština i 71 vodoizvorište. Uzorkovanje i analiziranje radioaktivnosti u vodi za piće je prva faza, koja je osnova za realizaciju druge faze. Na osnovu dobijenih rezultata, a shodno Strategiji zaštite od jonizujućeg zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period od 2017-2021.  godine i Akcionom planu za period od 2017-2021. godine Ministarstvo održivog razvoja i turizma će izraditi Pravilnik za monitoring radioaktivnosti u vodi za ljudsku upotrebu.

Imajući u vidu da Crna Gora, po specifičnom oticaju, spada u vodom najbogatije zemlje svijeta, jasan je značaj kontrole kvaliteta i zaštite vodnih resursa. Vodni potencijal Crne Gore predstavlja jedan od njenih osnovnih razvojnih potencijala. Voda je jedinstven i nezamjenljiv prirodni resurs ograničenih količina i neravnomjerne prostorne i vremenske raspodjele. S obzirom na činjenicu da su svi oblici života i sve ljudske aktivnosti više ili manje vezane za vodu jasno proizilazi važnost odnosa prema vodi. Privredni razvoj i urbanizacija dovode sa jedne strane do velikog porasta potreba za vodom, a sa druge stane i do ugrožavanja vodnih resursa. Stoga, voda može postati ograničavajući faktor razvoja, kao i prijetnja ljudskom zdravlju i održivosti prirodnih ekosistema.

CETI donira Nacionalnom koordinacionom tijelu 10 000 eura, na raspolaganju državi, privredi i građanima 24 sata

Društvena odgovornost i solidarnost pojedinaca kao i institucija najviše dolazi do izražaja u vremenu kao što je ovo.

Tehnički kapaciteti i ekspertska znanja Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) na raspolaganju su državi, privredi i građanima 24 sata.

Donacijom Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti u iznosu od 10.000 eura, CETI daje dodatni doprinos kako bi se posledice pandemije svele na najmanju moguću mjeru.

Ovim putem izražavamo divljenje i duboko poštovanje svim zdravstvenim radnicima, a posebno zaposlenima u Institutu za javno zdravlje Crne Gore kao i Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti na izuzetnom zalaganju, hrabrosti i djelovanju u očuvanju zdravlja građana Crne Gore.

Pozivamo sve građane i privrednike da se odgovorno ponašaju i poštuju sve mjere i preporuke u cilju čuvanja zdravlja svih nas.

CETI U NAUCI

Na godišnjoj svečanosti održanoj u Vili Gorica, Ministarstvo nauke je dodijelilo grantove za dva projekta u kojima učestvuje Centar za ekotoksikološka ispitivanja.

CETI je nosioc granta za inovativni projekat SPELTEX (Ekstrakt Triticum spelta L. kao dodatak ishrani – SPELTEX). Projekat ima za cilj povezivanje starih znanja o blagodetima autohtonog drevnog zrna spelte sa nutritivnim potrebama čovjeka modernog doba, uz mogućnost značajnih komercijalnih efekata lokalno i šire. Ukupna vrijednost projekta je 157.153,14 eura.

Takođe CETI je partner na projektu Centra izvrsnosti za biomedicinska istraživanja – CEBIMER zajedno sa Institutom “Dr Simo Milošević”.

Ukupna vrijednost  projekta je 1.335,248 eura.

Ovaj Centar izvrsnosti daće impuls nauke privredi i građanima u oblasti istraživanja prirodnih sirovina sa medicinskim svojstvima, poput ljekovitog blata, mineralnih izvora i aromatičnog bilja, ali i uvođenja novih terapeutskih tretmana i proizvoda za konkurentnost zdravstvenog turizma.

Više informacija o samoj dodjeli grantova možete naći na sledećem linku – http://www.mna.gov.me/vijesti/217691/Ministarstvo-nauke-krunisalo-ovogodisnji-rad-dodjelom-sredstava-u-iznosu-od-3-5mil-EUR-u-jednom-danu.htm

Posjeta učenika JU Srednje stručne škole Bar

Učenici JU Srednje stručne škole Bar, smjer zdravstveni tehničar, posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja u sklopu obavljanja praktične nastave. Učenici su imali prilike da se upoznaju sa djelatnostima CETI, kao i da obiđu Laboratoriju CETI i upoznaju sa analizama koje se obavljaju, primjenom metoda u analizama i principom rada aparata.

Predstavnici CETI učestvovali na konferenciji RAP 2019

Direktorica Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja Danijela Šuković i šef jedinice za dozimetrijska i mjerenja buke Nikola Svrkota, učestvovali su na konferenciji RAP 2019 (International conference on radiation applications), koja je održana u Beogradu u periodu od 16-19 septembra.

Konferenciju je organizovao Sievert association iz Niša u saradnji sa Tyndall National Institute iz Irske.

Cilj konferencije je da okupi istraživače i profesionalce koji su uključeni u aplikacijama za jonizujuće i ne jonizujuće zračenje, kao i ostala povezana područja, kako bi razmijenili mišljenja i diskutovali o svojim nalazima.

Na konferenciji su pokrivene teme iz raznih polja nauke, kao što su fizika, biologija, hemija, medicinske nauke, inžinjering i nauke o životnoj sredini.

Predstavnici CETI učestvovali na sastanku Evropske agencije za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA)

Predstavnici Centra za ekotoksikološka ispitivanja, Jelena Rešetar i Vladimir Živković učestvovali su na sastanku pod nazivom 1st EFSA Scientific Network on Chemical Monitoring Data collection organizovanom u Parmi (Italija) od strane Evropske agencije za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA).

Tema sastanka bila je prikupljanje rezultata analize hrane i hrane za životinje na prisustvo rezidua pesticida, rezidua veterinarskih lijekova, kontaminenata i aditiva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici zemalja članica EU, zemalja kandidata za članstvo, EU referentnih laboratorija za analize pojedinih grupa supstanci i Glavne uprave za zdravlje i bezbjednost hrane (DG Sante).

Posjeta učenika srednje stručne škole “Spasoje Raspopović”

Učenici srednje stručne škole “Spasoje Raspopović” iz Podgorice, iz programa Tehničar zaštite životne sredine i Hemijski laborant posjetili su Centar za ekotoksikološka ispitivanja u sklopu obavljanja praktične nastave kod poslodavaca.

Učenici su imali prilike da se upoznaju sa djelatnostima CETI, kao i da obiđu Laboratoriju CETI i upoznaju sa analizama koje se obavljaju, primjenom metoda u analizama i principom rada aparata.

 

Za dostizanje obaveza u oblasti životne sredine neophodno je mijenjanje životnih navika građana

Direktor Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja, Danijela Šuković govorila je o dostizanju obaveza Crne Gore u oblasti zaštite životne sredine (Poglavlje 27), kao i implementaciji legislative i standarda u toj oblasti.

Kompletan članak možete pročitati na ovom linku.