Entries by MNEEditor

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zbog značajnog interesovanja medija za temu ispitivanja grita sa lokacija Bijela i Porto Montenegro i uloge Centra za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica (CETI) u tome, mišljenja smo da će se odgovori na većinu postavljenih pitanja pronaći u tekstu koji slijedi. Na pitanja koja nijesu u nadležnosti CETI kao što su npr. dozvole, povraćaj otpadnog grita i […]

Danube Hazard m3c

Borba sa zagađenjem sliva rijeke Dunav opasnim supstancama mjerenjem, upravljanjem zasnovanim na modeliranju i izgradnjom kapaciteta u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Prema Okvirnoj EU direktivi o vodama, zagađenje opasnim supstancama predstavlja glavni problem kvaliteta voda u slivu reke Dunav (DRB) koji treba riješiti. Ovo se odnosi i na države koje nisu članice EU, a koje […]

20. decembar – Dan Društva – Ponosni na dostignuća i nakon 24 godine

Već 24 godine, CETI je institucija prepoznata u regionu i šire po stručnosti i pouzdanosti analiza. CETI je za sve ove godine uspio da opravda povjerenje, stekne i zadrži status pouzdanog partnera institucijama u Crnoj Gori i šire, kao i da bude jedan od najznačajnijih aktera u  oblastima životne sredine i bezbjednosti hrane. Vlada Republike Crne Gore, […]

Predstavljen projekat CEBIMER

Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja (CEBIMER), jedini u Crnoj Gori, predstavlja ozbiljan početak naučno-istraživačkog rada u toj oblasti, saopšteno je na press konferenciji koju je Centar organizovao povodom svog osnivanja.  CETI je partner na projektu čiji je nosilac Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević”, a ostali partneri su KCCG, PMF, MF, […]

CETI završio mjerenje nultog stanja na Sinjajevini

U saradnji sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom održivog razvoja i turizma, CETI je sproveo ispitivanja i završio izvještaje za mjerenje nultog stanja vazduha, zemlje, buke i radijacije na Sinjajevini. Više informacija možete naći na sledećem linku: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/452291/ministarstvo-odbrane-u-saradnji-sa-mort-om-sprovodi-istrazivanje-kako-bi-se-utvrdilo-nulto-stanje

Aditivi u hrani – jutarnji program TV Vijesti “Boje jutra”

Ekspert CETI dr sc. med. Dejan Jančić u jutarnjem programu TV Vijesti “Boje jutra” govorio je o uslovima i opravdanosti upotrebe aditiva u hrani. Emisiju možete pogledati na ovom linku: https://www.vijesti.me/tv/emisije/457845/jancic-upotreba-aditiva-u-namirnicama-je-dozvoljena-ali-se-ne-smije-pretjerivati

Projekat “SPELTEX: Triticum spelta L. extract as food supplement” – prvi polugodišnji izvještaj

Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti u okviru projekta SPELTEX ocijenjen je najvišom ocjenom i prihvaćen od strane evaluatorskog tima Ministarstva nauke. CETI je nosioc granta, koji je dodijelilo Ministarstvo nauke, za inovativni projekat SPELTEX. Projekat ima za cilj povezivanje starih znanja o blagodetima autohtonog drevnog zrna spelte sa nutritivnim potrebama čovjeka modernog doba, uz […]

PUTNI NALOZI

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list CG”, br. 3/2020 i 38/2020) u ovom dijelu možete pronaći putne naloge za vozila Centra za ekotoksikološka ispitivanja.